<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5WP7RW4 height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Mindst 70 % lokalt dyrket foder

  På Bornholm er fødevareproduktion et vigtigt erhverv, der skaber udvikling og synergi i hele lokalsamfundet. BORNHOLMERGRISEN er en lokal ø-specialitet, hvor der er krav om mindst 70 % lokalt produceret foder til grisene.

  Mere plads og mere halm

  BORNHOLMERGRISEN har 30 % mere plads i stalden at bevæge sig på end en konventionel staldgris. Grisene ligger ofte tæt sammen og varmer sig, når de hviler, men i andre situationer vil de gerne opretholde en individuel zone omkring sig. Mere plads imødekommer derfor grisens naturlige behov og øger velfærden for det enkelte dyr.
  BORNHOLMERGRISEN får friskstrøet halm hver dag. Halm opfylder en række væsentlige behov for grisen. Halmen er grovfoder, der er gavnligt for grisen. Halmen tjener også som rodemateriale. Erfaringer peger på, at halm er det ideelle rodemateriale for glade grise, og daglig tildeling af halm øger derfor velfærden hos BORNHOLMERGRISEN.

  Meget kort transporttid og lokal slagtning

  Transporttiden for BORNHOLMERGRISEN fra landmanden til det lokale slagteri i Rønne er i sagens natur meget kort. Transporttiden er faktisk helt i særklasse og noget nær den korteste tid, der overhovedet kan opnås i Danmark. BORNHOLMERGRISEN er født, opdrættet og slagtet på Bornholm.

  Løsgående og krølle på halen gennem hele livet

  BORNHOLMERGRISEN fødes af løsgående søer, der altid har adgang til grovfoder. Halekupering er ikke tilladt og derfor har grisene naturligvis krølle på halen gennem hele livet.

  Modnet i minimum 3 dage

  Modning øger spiseoplevelsen af kød, herunder også kød fra grise. Al kød fra BORNHOLMERGRISEN modner derfor i minimum 3 dage efter slagtning, for altid at give den bedste spiseoplevelse.

  Krav til krydsning af racer og vægtstørrelse

  Kød fra BORNHOLMERGRISEN skal leve op til gode spiseoplevelser og derfor stilles der krav til slagtevægt, kødprocent og krydsning af racer bl.a. for at opnå en fin fedtmarmorering. Kød med høj intramuskulær fedtmarmorering er nemlig mørt, saftigt og velsmagende. Fedtmarmorering er primært bestemt af genetiske forhold. Derfor stilles der krav til, hvilke dyr der kan indgå i avl og opdræt. BORNHOLMERGRISEN er derfor krydset med Duroc-griseracen, der giver kødet den særligt smagsgivende, intramuskulære fedtmarmorering. Højere vægt på grisen giver ligeledes en bedre spiseoplevelse og karakter til kødet.